Anna Foeller - Doradztwo i Szkolenia

Anna Foeller jest socjologiem, absolwentką UW, ukończyła Szkołę Trenerów (2004)  oraz Studium Treningu Interpersonalnego (2011), Kurs Team Coachingu (2014).

Od 2003 roku realizuje szkolenia dla zróżnicowanych grup odbiorców w biznesie, organizacjach pozarządowych i instytucjach. Posiada doświadczenie zarówno w pracy trenera wewnętrznego jak i freelancera. Specjalizuje się w zakresie badania potrzeb i projektowania standardów sprzedaży, a także w obszarze efektywności organizacyjnej.

Zawodowo zajmuje się budowaniem i rozwojem struktur trenerskich, zarządza procesami szkoleniowymi oraz projektami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia w Szkole Treningu i Warsztatu  Psychologicznego oraz Szkole Trenerów Biznesu.